กราฟสรุปจำนวนผลงานที่ขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ระบบฐานข้อมูลการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 ส.ค. 2559
โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อผู้สูงอายุไทย ดำเนินการโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา .. อ่านต่อ (read more)
การเตรียมคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
24 พ.ค. 2559
สิ่งที่ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องดำเนินการ 1.รายละเอียดการประดิษฐ์-description 2.ข้อถือสิทธิ-cliam 3.รูปเขียน(ถ้ามี)-picture 4.บทสรุปการประดิษฐ์-summary 5.หนังสือโอนสิทธิ-assignee .. อ่านต่อ (read more)
ตัวอย่างการเขียนคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
24 พ.ค. 2559
ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2559
543
เครื่องเพาะเมล็ดพันธ์พืชระบบน้ำวนและอัลตราโซนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่คำขอ 1503001546 .. อ่านต่อ (read more)
ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2559
543
ถุงมือป้องกันการถอดอุปกรณ์ช่วยพยุงชีวิต .. อ่านต่อ (read more)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ