กราฟสรุปจำนวนผลงานที่ขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ระบบฐานข้อมูลการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 ส.ค. 2559
โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อผู้สูงอายุไทย ดำเนินการโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา .. อ่านต่อ (read more)
โครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ฯ
22 มิ.ย. 2559
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2559 แบบตอบรับคลิ๊กที่ด้านล่าง .. อ่านต่อ (read more)
การเตรียมคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
24 พ.ค. 2559
สิ่งที่ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องดำเนินการ 1.รายละเอียดการประดิษฐ์-description 2.ข้อถือสิทธิ-cliam 3.รูปเขียน(ถ้ามี)-picture 4.บทสรุปการประดิษฐ์-summary 5.หนังสือโอนสิทธิ-assignee .. อ่านต่อ (read more)
ตัวอย่างการเขียนคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
24 พ.ค. 2559
ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ของ สอศ. ประจำเดือนพฤษภาคม รอบที่ 2
1 มิ.ย. 2559
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการยื่นชำระค่าประกาศและจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ สอศ. ประจำเดือนพฤษภาคม รอบที่ 2 เมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 .. อ่านต่อ (read more)
ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ของ สอศ. ประจำเดือนพฤษภาคม รอบที่ 3
1 มิ.ย. 2559
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการยื่นชำระค่าประกาศและจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ สอศ. ประจำเดือนพฤษภาคม รอบที่ 3 เมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 .. อ่านต่อ (read more)
ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ของ สอศ. ประจำเดือนพฤษภาคม รอบที่ 1
1 มิ.ย. 2559
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการยื่นชำระค่าประกาศและจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ สอศ. ประจำเดือนพฤษภาคม รอบที่ 1 เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 .. อ่านต่อ (read more)
ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ของ สอศ. ประจำเดือนเมษายน รอบที่ 1
8 เม.ย. 2559
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการยื่นชำระค่าประกาศและจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ สอศ. ประจำเดือนเมษายน รอบที่ 1 เมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2559 โดยมีผลงานดังนี้ 1. เก้าอี้ไม้เท้าผู้ป่วยปรับนั่งได้ วท.เดชอุดม เลขที่อนุสิทฺธิบัตร 11344 2. อ .. อ่านต่อ (read more)
ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ของ สอศ. ประจำเดือนเมษายน รอบที่ 2
8 เม.ย. 2559
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการยื่นชำระค่าประกาศและจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ สอศ. ประจำเดือนเมษายน รอบที่ 2 เมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2559 โดยมีผลงานดังนี้ 1. คุกกี้ไข่ผำ วษท.ศรีสะเกษ เลขที่อนุสิทฺธิบัตร 11358 2. ผงปรุงรสผักแขยง วก.เ .. อ่านต่อ (read more)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ