กราฟสรุปจำนวนผลงานที่ขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ระบบฐานข้อมูลการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การเตรียมคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
24 พ.ค. 2559
สิ่งที่ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องดำเนินการ 1.รายละเอียดการประดิษฐ์-description 2.ข้อถือสิทธิ-cliam 3.รูปเขียน(ถ้ามี)-picture 4.บทสรุปการประดิษฐ์-summary 5.หนังสือโอนสิทธิ-assignee .. อ่านต่อ (read more)
ตัวอย่างการเขียนคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
24 พ.ค. 2559
รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2560 (รอบที่ 3 วันที่ 27 มีนาคม 2560)
29 มี.ค. 2560
ด้วยกองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ดังรายการดังนี้ 1.ผลงานจุกน้ำปลากันเลอะ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เลขที่คำขอ 1603001618 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12552 / 2.ผลงานยาหม่องจากสารสกัดเมล็ดลำไย วิทยาลัยอ .. อ่านต่อ (read more)
รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2560 (รอบที่ 2 วันที่ 17 มีนาคม 2560)
29 มี.ค. 2560
ด้วยกองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ดังรายการดังนี้ 1.ผลงานอุปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์แรงดันต่ำ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง เลขที่คำขอ 1603001904 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12514 / 2.ผลงานรถช่วยเหลือผู้สูงอายุ วิทยาลั .. อ่านต่อ (read more)
รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2560
13 มี.ค. 2560
ด้วยกองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ดังรายการดังนี้ ผลงานหมูส้มสมุนไพรข้าวไรซ์เบอร์รี่ วก.อู่ทอง เลขที่คำขอ 1603001655 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12471 / ผลงานอุปกรณ์ปรับแสงสว่างหลอดแอลอีดี วก.บ้านแพ้ว เลขท .. อ่านต่อ (read more)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ