กราฟสรุปจำนวนผลงานที่ขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ระบบฐานข้อมูลการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อบรมพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์ รุ่นที่ 1
9 ส.ค. 2562
สวพ.จัดอบรมพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยนายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่ .. อ่านต่อ (read more)
การเตรียมคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
16 ส.ค. 2560
สิ่งที่ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องดำเนินการ 1.รายละเอียดการประดิษฐ์-description 2.ข้อถือสิทธิ-cliam 3.รูปเขียน(ถ้ามี)-picture 4.บทสรุปการประดิษฐ์-summary 5.หนังสือโอนสิทธิ-assignee .. อ่านต่อ (read more)
ตัวอย่างการเขียนคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
16 ส.ค. 2560
รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2561 (ครั้งที่ 2 จำนวน 8 คำขอ)
22 ก.ย. 2561
รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2561 (ครั้งที่ 2 จำนวน 8 คำขอ) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา บัดนี้ กองสิทธ .. อ่านต่อ (read more)
ต่ออายุอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 (ปีที่ 9-10) จำนวน 28 คำขอ
22 ก.ย. 2561
ต่ออายุอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 (ปีที่ 9-10) กลุ่มวิจัยพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิบัตร ได้ดำเนินการต่ออายุอนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 จำนวน 28 คำขอ ดังนี้ 1. เครื่องกรีดใบตาล วิทยาลัยการอาช .. อ่านต่อ (read more)
รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2561 (ครั้งที่ 1 จำนวน 8 คำขอ)
18 ก.ย. 2561
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา บัดนี้ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินแจ้งให้ชำระค่าประกาศและรับจดทะเบียน ซึ่งกลุ่มวิจัยพัฒนาและบริ .. อ่านต่อ (read more)
ต่ออายุอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐฺ์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 (ปีที่ 7-8) จำนวน 50 คำขอ
22 ก.ย. 2561
ต่ออายุอนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 1 (ปีที่ 7-8) กลุ่มวิจัยพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการต่ออายุอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐฺ์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 จำนวน 28 คำขอ ดังนี้ 1. เครื่องกรีดใบตาล วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา .. อ่านต่อ (read more)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ