ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
1401. เลขที่คำขอ : 1803000051
วันที่ขอ : 8 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : 18 ก.ย. 2561
เลขที่ประกาศ : 14351
เลขที่สิทธิบัตร : 14351
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ฉีกผลทุเรียน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายกฤษฎา เสนาเจริญ
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
รายละเอียด
1402. เลขที่คำขอ : 1803000052
วันที่ขอ : 8 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : 18 ก.ย. 2561
เลขที่ประกาศ : 14352
เลขที่สิทธิบัตร : 14352
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เปิดฝาหม้อน้ำ(ขณะเครื่องร้อน)
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายจิระพงษ์ ธรรมโหร, ว่าที่ร้อยตรีเอกพันธ์ แก้วก๋า
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
รายละเอียด
1403. เลขที่คำขอ : 1803000112
วันที่ขอ : 17 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : 18 ก.ย. 2561
เลขที่ประกาศ : 14353
เลขที่สิทธิบัตร : 14353
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ขาเทียมช่วยพยุงข้อเท้าแพลง
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ว่าที่ร้อยตรีเอกพันธ์ แก้วก๋า, นายจิระพงษ์ ธรรมโหร
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
รายละเอียด
1404. เลขที่คำขอ : 1803000113
วันที่ขอ : 17 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : 6 ส.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14152
เลขที่สิทธิบัตร : 14152
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ยาแนวกระเบื้อง
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายไมตรี สุคำ, นายธวัชชัย สุวรรณศรี, นางสาวตวงกมล กองอ้น, นายเดชา อารีเอื้อ, นายธนพล แก้วคำแจ้ง
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
รายละเอียด
1405. เลขที่คำขอ : 1803000114
วันที่ขอ : 17 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางวราณี ชัยแสน
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
รายละเอียด
1406. เลขที่คำขอ : 1803000115
วันที่ขอ : 17 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางวราณี ชัยแสน
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
รายละเอียด
1407. เลขที่คำขอ : 1803000116
วันที่ขอ : 17 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : 6 ส.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14153
เลขที่สิทธิบัตร : 14153
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหารแบบพับเก็บได้
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวนงรัก บุญเสริฐ, นายสุริยา สามแก้ว
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
รายละเอียด
1408. เลขที่คำขอ : 1803000122
วันที่ขอ : 18 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : 6 ส.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14154
เลขที่สิทธิบัตร : 14154
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสุริยา สามแก้ว, นางสาวนงรัก บุญเสริฐ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
รายละเอียด
1409. เลขที่คำขอ : 1803000123
วันที่ขอ : 18 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : 6 ส.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14155
เลขที่สิทธิบัตร : 14155
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินแบบรองรับน้ำหนัก
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายธนากร ปวะบุตร, นางสาวพรปวีณ์ ก้านเพชร, นางสาวนวลหงษ์ ผูกพันธ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
รายละเอียด
1410. เลขที่คำขอ : 1803000124
วันที่ขอ : 18 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวสุรีพร คืนดี, นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
รายละเอียด
 
         132    133    134    135    136    137    138    139    140  (141)        of 152 page(s) 1518 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ