ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
1451. เลขที่คำขอ : 1803000360
วันที่ขอ : 6 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางพรรณประไพ โนนสินชัย
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
รายละเอียด
1452. เลขที่คำขอ : 1803000361
วันที่ขอ : 6 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายปราโมทย์ ขอเหล็ก
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
รายละเอียด
1453. เลขที่คำขอ : 1803000362
วันที่ขอ : 6 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : 14 ส.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14211
เลขที่สิทธิบัตร : 14211
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ตอกนำศูนย์และตีกิ๊บเดินสายไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายณัฐพงศ์ ภู่สกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
รายละเอียด
1454. เลขที่คำขอ : 1803000375
วันที่ขอ : 6 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : 27 ส.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14263
เลขที่สิทธิบัตร : 14263
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ตัดเปลือกไข่นกกระทา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายนันทวัฒน์ พรสิทธิวรานนท์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคระยอง
รายละเอียด
1455. เลขที่คำขอ : 1803000390
วันที่ขอ : 7 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวิสุทธิ์ จีนเพชร
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
รายละเอียด
1456. เลขที่คำขอ : 1803000391
วันที่ขอ : 7 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : 14 ส.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14212
เลขที่สิทธิบัตร : 14212
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เปิด-ปิดวาล์ว
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางรักชนก โคตรพันธ์, นายประพรรณ เกษหอม
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
รายละเอียด
1457. เลขที่คำขอ : 1803000392
วันที่ขอ : 30 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวพัทธมน ขันเพ็ชร
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคตราด
รายละเอียด
1458. เลขที่คำขอ : 1803000393
วันที่ขอ : 7 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวปฏิมากร สร้างบุญ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
รายละเอียด
1459. เลขที่คำขอ : 1803000394
วันที่ขอ : 7 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : 6 ส.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14156
เลขที่สิทธิบัตร : 14156
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์แกะเนื้อปู
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางพิชชกานต์ ลีลาสุวณิชย์, นางสาวสาวิตรี ศรีประศาสตร์, นางสาวกานต์ธิดา โพธิมา
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
รายละเอียด
1460. เลขที่คำขอ : 1803000395
วันที่ขอ : 7 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางรุ่งทิวา สาริยะสุนทร
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
รายละเอียด
 
         142    143    144    145  (146)   147    148    149    150    151         of 152 page(s) 1518 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ