ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
1481. เลขที่คำขอ : 1803000807
วันที่ขอ : 4 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : 26 ธ.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14748
เลขที่สิทธิบัตร : 14748
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องย่อยใบไม้แห้ง
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสุรพงษ์ โสภา , นายวัชรพงศ์ ฝั้นพยอม , นายวสันต์ ภูทองกอ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
รายละเอียด
1482. เลขที่คำขอ : 1803000808
วันที่ขอ : 4 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : 25 ธ.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14749
เลขที่สิทธิบัตร : 14749
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ผ้าคลุมรถ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางจิตต์ใส แก้วบุญเรือง
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
รายละเอียด
1483. เลขที่คำขอ : 1803000809
วันที่ขอ : 4 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
รายละเอียด
1484. เลขที่คำขอ : 1803000810
วันที่ขอ : 4 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวสุพรรณี สายปะละ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
รายละเอียด
1485. เลขที่คำขอ : 1803000811
วันที่ขอ : 4 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : 26 ธ.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14750
เลขที่สิทธิบัตร : 14750
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เปลี่ยนสายต่ออ่อนน้ำประปา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายปัญญา พลเมืองดี ,นายพูลสวัสดิ์ เหลาแตว , นายบุญฐี วิชัยยา , นายสุวิทย์ แก้วบุญเรือง , นายอัศวิน มีเดช
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
รายละเอียด
1486. เลขที่คำขอ : 1803000812
วันที่ขอ : 4 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสุคนธลักษณ์ ผดุงพันธ์ , นางสิรินภัส จุมปา
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
รายละเอียด
1487. เลขที่คำขอ : 1803000813
วันที่ขอ : 4 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสุคนธลักษณ์ ผดุงพันธ์ , นางธัณชยา ทราสค์ , นางสาวมัทรี เชื้อหมอ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
รายละเอียด
1488. เลขที่คำขอ : 1803000814
วันที่ขอ : 4 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : 26 ธ.ค. 2561
เลขที่ประกาศ : 14751
เลขที่สิทธิบัตร : 14751
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ตัดกระดาษกาว
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายไทรทอง เรืองจำรัส
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
รายละเอียด
1489. เลขที่คำขอ : 1803000819
วันที่ขอ : 4 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางรติชา ฟูอินช่วย ,นางสาวปาริชาติ ดอกคำ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
รายละเอียด
1490. เลขที่คำขอ : 1803000820
วันที่ขอ : 4 เม.ย. 2561
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ : -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ยังไม่ประกาศโฆษณา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสงคราม โฉมศรี
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
รายละเอียด
 
         142    143    144    145    146    147    148  (149)   150    151         of 152 page(s) 1518 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ