ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
21. เลขที่คำขอ : 0403000106
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
วันที่ประกาศ : 5 ก.ย. 2547
เลขที่ประกาศ : 1487
เลขที่สิทธิบัตร : 1487
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสุชาติ บุญสุภา ,นายอารักษ์ นาคจู ,นายชัชวาล มูลศรี
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
รายละเอียด
22. เลขที่คำขอ : 0503000183
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2548
เลขที่ประกาศ : 1870
เลขที่สิทธิบัตร : 1870
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง ,นายประพจน์ จุลเดชะ ,นายชัยพร ญาณสุคนธ์ ,นายสายชล หมีวงษ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
รายละเอียด
23. เลขที่คำขอ : 0503000184
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
วันที่ประกาศ : 3 มิ.ย. 2548
เลขที่ประกาศ : 1835
เลขที่สิทธิบัตร : 1835
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : กบไสไม้
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายศิระ จันทร์สวาสดิ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
รายละเอียด
24. เลขที่คำขอ : 0503000185
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
วันที่ประกาศ : 3 มิ.ย. 2548
เลขที่ประกาศ : 1836
เลขที่สิทธิบัตร : 1836
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : บันไดปรับระดับความสูง
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายศรายุทธ พันธวิกรณ์, นายณรงศักดิ์ มีทอง, นายชัยวัฒน์ รักธัญญการ, นายนาเรต พิมพ์จันทร์, นายดำรงค์ ดีการ, นายสมบัติ สู่ขวัญ
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
รายละเอียด
25. เลขที่คำขอ : 0503000186
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
วันที่ประกาศ : 3 มิ.ย. 2548
เลขที่ประกาศ : 1837
เลขที่สิทธิบัตร : 1837
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักสำหรับปรับแต่งความสมดุลย์ของเรือใบบังคับวิทยุ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอรรถพล ภู่เพชร
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
รายละเอียด
26. เลขที่คำขอ : 0503000187
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2548
เลขที่ประกาศ : 1871
เลขที่สิทธิบัตร : 1871
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ถังแก๊สชีวภาพ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายไกรสีห์ ชัยพรหม ,นายวีระกุล เรืองสกุล ,นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายละเอียด
27. เลขที่คำขอ : 0503000188
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2548
เลขที่ประกาศ : 1872
เลขที่สิทธิบัตร : 1872
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์แยกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากแก๊สชีวภาพ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายไกรสีห์ ชัยพรหม ,นายวีระกุล เรืองสกุล ,นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
รายละเอียด
28. เลขที่คำขอ : 0503000189
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
วันที่ประกาศ : 3 มิ.ย. 2548
เลขที่ประกาศ : 1838
เลขที่สิทธิบัตร : 1838
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : รถเข็นของที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานจาก2ล้อเป็น4ล้อ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายไพฑูรย์ ปานเกิด, นายสุรพล วรินทร์เวช, นายสุรกริช เรืองสุกใส, นายสรวิศ โชติรักษา
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
รายละเอียด
29. เลขที่คำขอ : 0503000190
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
วันที่ประกาศ : 3 มิ.ย. 2548
เลขที่ประกาศ : 1839
เลขที่สิทธิบัตร : 1839
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เตาพับเก็บได้
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสุรศักดิ์ คงยวง, นายปัญญา สีแสง, นายณฤทธิ์ม่วงมา, นาย ชลอประยูรพันธ์, นาย สุรศักดิ์คงยวง
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
รายละเอียด
30. เลขที่คำขอ : 0503000191
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
วันที่ประกาศ : 3 มิ.ย. 2548
เลขที่ประกาศ : 1840
เลขที่สิทธิบัตร : 1840
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เขียนลายแพนเค้ก
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายเฉลิมศักดิ์ พงษ์กล่าวขำ ,นายณรงค์ ทองเกษม ,นายวิทยา วินาลัย
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
รายละเอียด
 
         1    2  (3)   4    5    6    7    8    9    10         of 168 page(s) 1676 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ