ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
51. เลขที่คำขอ : 0601004460
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91642
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องมือถอดประกอบวาล์ว
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายธนพงษ์ บุญรัมย์, นายอุกฤษฎ์ จรรยารัตนกุล
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
รายละเอียด
52. เลขที่คำขอ : 0601004461
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91643
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ปลอกเปลือกผลไม้
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายเจริญ ทองใบ, นายชัชวาล คำเพชรดี, นายนิติ นาชิต, นายเชิดศักดิ์ พินิจไชย
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
รายละเอียด
53. เลขที่คำขอ : 0601004462
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91644
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องกวนน้ำที่ได้จากต้นคราม
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายปัญญา เชื้อคำจันทร์
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
รายละเอียด
54. เลขที่คำขอ : 0601004463
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91645
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเครื่องทำความเย็นและประสิทธิภาพ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายไพรัช นูขุนเทศ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รายละเอียด
55. เลขที่คำขอ : 0601004464
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91646
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์คายเศษสบู่ดำ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอำพล วงศ์เฉลียว, นายยุทธการ เคอิตะ สุวรรณบล
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รายละเอียด
56. เลขที่คำขอ : 0601004465
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91647
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : ตู้เชื่อมไฟฟ้าที่มีกล่องควบคุมการปรับแรงดันไฟฟ้าที่ตู้เชื่อมและปรับแรงดันที่หัวเชื่อม
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายประมวญ มณีคุ้ม, นายชัชวาล คำเพชรดี
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
รายละเอียด
57. เลขที่คำขอ : 0601004466
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91648
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพดออกจากแกน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวิเชียร แก้วมณี, นายศุภชัย อ่ำเอี่ยม, นายเฟื้อ คิดกิ่ง, นายจรูญศักดิ์ แสไพศาล, นางกาญจนา ทิมภราดร
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
รายละเอียด
58. เลขที่คำขอ : 0601004467
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91649
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องผลิตถ่านอัดแท่ง
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายเฟื้อ คิดกิ่ง, นายวิเชียร แก้วมณี, นายจรูญศักดิ์ แสไพศาล, นายศุภชัย อ่ำเอี่ยม, นางกาญจนา ทิมภราดร
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
รายละเอียด
59. เลขที่คำขอ : 0601004468
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91650
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องคั่วและอบบด
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอานนท์ แสงเพชร, นายวีรยุทธ สู่เสน, นายสมาน สู่เสน
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
รายละเอียด
60. เลขที่คำขอ : 0601004469
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91651
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : คลิปต่อสายไฟ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายส่งเสริม สายบุตร, นายพิทักษ์ ดวงดี, นายทองพูน
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
รายละเอียด
 
         2    3    4    5  (6)   7    8    9    10    11         of 168 page(s) 1676 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ