ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
71. เลขที่คำขอ : 0601004480
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91661
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องย่อยมูลสัตว์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายนโรดม เพชรโรจน์, นายจักรพันธ์ ยอดประทุม, นายอาทิตย์ เนื้อจันทรา
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
รายละเอียด
72. เลขที่คำขอ : 0601004481
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91662
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติแบบตั้งโปรแกรมล่วงหน้า 7 วัน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายชนินทร์ พบลาภ, นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ, นายวันชัย พิมพ์นันท์, นายสุวรรณ บุญทศ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
รายละเอียด
73. เลขที่คำขอ : 0601004483
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91663
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์แยกไข่แดงไข่ขาว
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวันชัย บุตรดา, นายณพพร พรอินทร์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
รายละเอียด
74. เลขที่คำขอ : 0601004516
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91664
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องปั่น
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายประเสริฐ วิสาคาม, นายเกษม มชะศรี
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
รายละเอียด
75. เลขที่คำขอ : 0601004517
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91665
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เก็บเศษโลหะ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสัญญา ปาลศรี
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
รายละเอียด
76. เลขที่คำขอ : 0601004518
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91666
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องตรวจสอบขดลวดไฟสูงในโทรทัศน์สี
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายทธิวงค์ สุทธิบาก
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
รายละเอียด
77. เลขที่คำขอ : 0601004519
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91667
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : หน้ากากเชื่อมไฟฟ้าที่มีชุดกรองอากาศประกอบอยู่
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายคณาธิป ทะจันทร์, นายวิทยา เขียวสวัสดิ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
รายละเอียด
78. เลขที่คำขอ : 0601004520
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91668
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : พัดลมแบบพับเก็บได้
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอานุภาพ พุฒหมื่น, นายเสน่ห์ แก้วเทพ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพปัว
รายละเอียด
79. เลขที่คำขอ : 0601004521
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91669
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : พัดลมที่หมุนได้รอบตัว
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายพฤตินัย นวสุวรรณกุล ,นายภควัตร วรค์ยังประเสริฐ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพปัว
รายละเอียด
80. เลขที่คำขอ : 0601004522
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 91670
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : บันไดที่สามารถปรับระดับได้
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายปรีชา ดำรงกิจการวงศ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
รายละเอียด
 
         1    2    3    4    5    6    7  (8)   9    10         of 168 page(s) 1676 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ