ค้นข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ
เลขที่สิทธิบัตร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษา
 
ท่านสามารถค้นโดย พิมพ์เพียงบางส่วนของชื่อได้ ยกเว้นหมายเลขคำขอ และหมายเลขสิทธิบัตร ที่จะต้องพิมพ์ให้ครบ
91. เลขที่คำขอ : 0601004533
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 14 พ.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 92274
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องเล่นเพลงจากหน่วยบันทึกข้อมูล SD MMC
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสรพงศ์ เปลื้องหน่าย, นายศรายุทธ สมบัติ, นายพิทักษ์ เถื่อนคำแสง
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
รายละเอียด
92. เลขที่คำขอ : 0601004534
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่ประกาศ : 92106
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องทำก๋วยเตี๋ยวและขนมปากหม้อไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายทศพร อิงคะวณิช
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
รายละเอียด
93. เลขที่คำขอ : 0601004535
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่ประกาศ : 92107
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องพิมพ์ครองแครง
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวเอมอร อุปชีวะ, นายวิโรจน์ ศรีรัตนโช
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
รายละเอียด
94. เลขที่คำขอ : 0601004536
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่ประกาศ : 92108
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : บานเกล็ดอัตโนมัติ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางสาวชัชฎาภรณ์ คงงาม, นายภิรมย์ศักดิ์ กิจพัฒนาสมบัติ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
รายละเอียด
95. เลขที่คำขอ : 0601004537
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 14 พ.ย. 2551
เลขที่ประกาศ : 92275
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : รถโกคาร์ทใช้เอทานอล
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ว่าที่ ร.ต.อภิเดช สารคำ
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
รายละเอียด
96. เลขที่คำขอ : 0601004538
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่ประกาศ : 92110
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : รถจักรยานไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอนุชา สุขากรณ์, นายประเสริฐ โคบาล
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
รายละเอียด
97. เลขที่คำขอ : 0601004539
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 10 ก.ย. 2552
เลขที่ประกาศ : 98193
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เตาประหยัดพลังงาน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายมณฑป สิงห์คศิริ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
รายละเอียด
98. เลขที่คำขอ : 0601004540
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : -
เลขที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เตาประหยัดพลังงาน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายมณฑป สิงห์คศิริ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
รายละเอียด
99. เลขที่คำขอ : 0601004541
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่ประกาศ : 92111
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องบดและคัดแยกขนาดแก้วที่ถูกบด
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายมณฑป สิงห์คศิริ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
รายละเอียด
100. เลขที่คำขอ : 0601004542
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่ประกาศ : 92112
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าสั่งงานผ่านคู่สายโทรศัพท์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายศักสิทธิ์ แกล้วกล้า
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
รายละเอียด
 
         1    2    3    4    5    6    7    8    9  (10)        of 168 page(s) 1676 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ