จำแนกตามปี จำแนกตามภาค
รายงานประจำปี 2547 จำแนกตามภาค
ลำดับภาคจำนวน
1. กลาง 7
2. ตะวันออก 1
3. เหนือ 6
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 3
5. ใต้ 3
รวมทั้งหมด 20
 
       (1)        of 1 page(s) 5 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ