จำแนกตามปี จำแนกตามภาค
รายงานประจำปี 2548 จำแนกตามภาค
ลำดับภาคจำนวน
1. กลาง 6
2. เหนือ 5
3. ตะวันออกเฉียงเหนือ 3
4. ใต้ 1
รวมทั้งหมด 15
 
       (1)        of 1 page(s) 4 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ