จำแนกตามปี จำแนกตามภาค
รายงานประจำปี 2549 จำแนกตามภาค
ลำดับภาคจำนวน
1. กลาง 36
2. ตะวันออก 24
3. เหนือ 95
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 156
5. ใต้ 91
รวมทั้งหมด 402
 
       (1)        of 1 page(s) 5 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ