จำแนกตามปี จำแนกตามภาค
รายงานประจำปี 2550 จำแนกตามภาค
ลำดับภาคจำนวน
1. กลาง 63
2. เหนือ 5
3. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1
4. ใต้ 10
รวมทั้งหมด 79
 
       (1)        of 1 page(s) 4 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ