จำแนกตามปี จำแนกตามภาค
รายงานประจำปี 2551 จำแนกตามภาค
ลำดับภาคจำนวน
1. กลาง 57
2. ตะวันออก 7
3. เหนือ 3
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 58
5. ใต้ 40
รวมทั้งหมด 165
 
       (1)        of 1 page(s) 5 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ