จำแนกตามปี จำแนกตามภาค
รายงานประจำปี 2552 จำแนกตามภาค
ลำดับภาคจำนวน
1. กลาง 10
2. ตะวันออก 5
3. เหนือ 6
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 17
5. ใต้ 2
รวมทั้งหมด 40
 
       (1)        of 1 page(s) 5 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ