จำแนกตามปี จำแนกตามภาค
รายงานประจำปี 2554 จำแนกตามภาค
ลำดับภาคจำนวน
1. กลาง 17
2. ตะวันออก 3
3. เหนือ 15
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 23
5. ใต้ 4
รวมทั้งหมด 62
 
       (1)        of 1 page(s) 5 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ