จำแนกตามปี จำแนกตามภาค
รายงานประจำปี 2555 จำแนกตามภาค
ลำดับภาคจำนวน
1. กลาง 15
2. ตะวันออก 1
3. เหนือ 15
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 26
5. ใต้ 19
รวมทั้งหมด 76
 
       (1)        of 1 page(s) 5 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ