จำแนกตามปี จำแนกตามภาค
รายงานประจำปี 2556 จำแนกตามภาค
ลำดับภาคจำนวน
1. กลาง 23
2. ตะวันออก 3
3. เหนือ 14
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 19
5. ใต้ 20
รวมทั้งหมด 79
 
       (1)        of 1 page(s) 5 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ