จำแนกตามปี จำแนกตามภาค
รายงานประจำปี 2557 จำแนกตามภาค
ลำดับภาคจำนวน
1. กลาง 30
2. ตะวันออก 2
3. เหนือ 24
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 25
5. ใต้ 8
รวมทั้งหมด 89
 
       (1)        of 1 page(s) 5 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ