จำแนกตามปี จำแนกตามภาค
รายงานประจำปี 2558 จำแนกตามภาค
ลำดับภาคจำนวน
1. กลาง 34
2. ตะวันออก 2
3. เหนือ 24
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 31
5. ใต้ 40
รวมทั้งหมด 131
 
       (1)        of 1 page(s) 5 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ