จำแนกตามปี จำแนกตามภาค
รายงานประจำปี 2559 จำแนกตามภาค
ลำดับภาคจำนวน
1. กลาง 40
2. ตะวันออก 9
3. เหนือ 62
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 18
5. ใต้ 27
รวมทั้งหมด 156
 
       (1)        of 1 page(s) 5 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ