จำแนกตามปี จำแนกตามภาค
รายงานประจำปี 2560 จำแนกตามภาค
ลำดับภาคจำนวน
1. กลาง 3
2. ตะวันออก 1
3. เหนือ 4
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 2
5. ใต้ 7
รวมทั้งหมด 17
 
       (1)        of 1 page(s) 5 record(s)
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ