ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 ส.ค. 2559
โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อผู้สูงอายุไทย ดำเนินการโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ