รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2560
13 มี.ค. 2560
ด้วยกองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ดังรายการดังนี้ ผลงานหมูส้มสมุนไพรข้าวไรซ์เบอร์รี่ วก.อู่ทอง เลขที่คำขอ 1603001655 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12471 / ผลงานอุปกรณ์ปรับแสงสว่างหลอดแอลอีดี วก.บ้านแพ้ว เลขที่คำขอ 1603001682 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12472 / ผลงานอุปกรณ์คว้านลำไย วก.บ้านโฮ่ง เลขที่คำขอ 1603001878 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12473 / ผลงานที่จับลูกประคบ วท.เชียงราย เลขที่คำขอ 1603001880 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12474 / ผลงานอุปกรณ์จัดกลีบผ้า วอศ.ลำปาง เลขที่คำขอ 1603001887 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12475 / ผลงานลูกเดือยอบกรอบ วท.อำนาจเจริญ เลขที่คำขอ 1603001833 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12496 / ผลงานเครื่องดื่มผงสำเร็จรูปฯ วอศ.ร้อยเอ็ด เลขที่คำขอ 1603001788 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12497 / ผลงานผลิตภัณฑ์แยมฟักข้าวผสมน้ำเสาวรส วท.ลำพูน เลขที่คำขอ 1603001875 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12498 / ผลงานคุกกี้ละมุดอินเดีย วก.ฝาง เลขที่คำขอ 1603001873 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12499 ข้อมูลโดย กลุ่มวิจัยพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ