รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2560 (รอบที่ 2 วันที่ 17 มีนาคม 2560)
29 มี.ค. 2560
ด้วยกองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ดังรายการดังนี้ 1.ผลงานอุปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์แรงดันต่ำ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง เลขที่คำขอ 1603001904 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12514 / 2.ผลงานรถช่วยเหลือผู้สูงอายุ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เลขที่คำขอ 1603001906 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12515 / 3.ผลงานเครื่องผลิตก๊าซชีวภาพระบบบอลลูน เลขที่คำขอ 1603001909 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12516 / 4.ผลงานเครื่องจับจีบขนมทองหยิบ เลขที่คำขอ 1603001913 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12517 / 5.ผลงานอุปกรณ์เก็บพริกเลขที่คำขอ 1603001914 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12518 ข้อมูลโดย กลุ่มวิจัยพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ