รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2560 (รอบที่ 3 วันที่ 27 มีนาคม 2560)
29 มี.ค. 2560
ด้วยกองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ดังรายการดังนี้ 1.ผลงานจุกน้ำปลากันเลอะ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เลขที่คำขอ 1603001618 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12552 / 2.ผลงานยาหม่องจากสารสกัดเมล็ดลำไย วิทยาลัยอาศึกษาชีวกาญจนบุรี เลขที่คำขอ 1603001623 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12553 / 3.ผลงานถุงให้น้ำต้นไม้ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เลขที่คำขอ 1603001625 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12554 / 4.ผลงานปกเสริมเพื่อการตกแต่งเสื้อ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เลขที่คำขอ 1603001676 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12555 / 5.ผลงานเครื่องขัดผิวเนื้อมะพร้าว วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เลขที่คำขอ 1603001691 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12556 / 6.ผลงานอุปกรณ์เสริมเลื่อยตัดกิ่งไม้ชนิดใบโค้งช่วยผ่อนแรงกดใบเลื่อย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เลขที่คำขอ 1603001920 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12559 ข้อมูลโดย กลุ่มวิจัยพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ