ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เดือนกรกฎาคม 2560
7 ส.ค. 2560
ตามที่ สอศ. ได้ยื่ขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ในนาม สอศ. บัดนี้ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ปรากาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ดังนี้ 1.อุปกรณ์แจ้งเตือนฟิวส์แรงต่ำขาด วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เลขที่คำขอ 1603001650 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12875 / 2.ไส้กรอกสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของเนื้อปลาทะเล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เลขที่คำขอ 1603001709 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12876 / 3.น้ำราดเมี่ยงคำที่มีส่วนประกอบของลูกเดือย วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เลขที่คำขอ 1603001711 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12877 / 4.สายบัวแผ่นปรุงรส วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เลขที่คำขอ 1603001712 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12878 / 5.น้ำจิ้มสุกี้ที่มีส่วนผสมของน้ำส้มสับปะรด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เลขที่คำขอ1603001738 เลขที่อนุสิทธิบัตร12879 / 6. สูตรผสมเปลือกกล้วยหอมอบกรอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เลขที่คำขอ1603001739 เลขที่อนุสิทธิบัตร12880 / 7.ผลิตภัณฑ์ไม้เทียมจากเยื่อปาล์มน้ำมัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เลขที่คำขอ1603001762 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12881/ 8.แผ่นสมุนไพรปรับอากาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เลขที่คำขอ 1603001882 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12882 / 9.สมุนไพรดับกลิ่นอับชื้นและไล่แมลงที่มีการบูรเป็นส่วนผสม วิทยาลัยการอาชีพเถิน เลขที่คำขอ1603001888 เลขที่อนุสิทธิบัตร12883 / คุกกี้ที่สอดไส้เชอรี่ไทยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เลขที่คำขอ 1603001945เลขที่อนุสิทธิบัตร 12884 / ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอรี่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายเลขที่คำขอ1603001948 เลขที่อนุสิทธิบัตร 12885
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ