ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร

ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ประจำเดือนธันวาคม 2560
18 ธ.ค. 2560
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ยื่ขอรับอนุสิทธิบัตรไว้ในนาม สอศ. บัดนี้ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 จำนวน 6 ผลงาน ดังนี้ 1.เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ วิทยาลัยการอาชีพไชยา เลขที่คำขอ 1603001742 เลขที่รับจดทะเบียน 13371 / 2.เครื่องล้างและคัดแยกขนาดหอย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เลขที่คำขอ 1603001743 เลขที่รับจดทะเบียน 13372 / 3.กรรมวิธีการผลิตเชอรี่ไทยหยี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เลขที่คำขอ 1603001957 เลขที่รับจดทะเบียน 13373 / 4.ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงจากขมิ้นสำเร็จรูป วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เลขที่คำขอ 1703000346 เลขที่รับจดทะเบียน 13374 / 5. หัวขัดบ่อปลาแบบติดเครื่องตัดหญ้าสายสะพาย วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เลขที่คำขอ 1703000380 เลขที่รับจดทะเบียน 13375 / 6.ผงแกงแคสำเร็จรูป วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เลขที่คำขอ 1703000382 เลขที่รับจดทะเบียน 13376
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ