ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2561
7 มี.ค. 2561
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ ไว้ในนาม สอศ. บัดนี้ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศและรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 จำนวน 9 ผลงาน ดังนี้ 1. กรรมวิธีการผลิตผักปลังผสมกระเจี๊ยบอบกรอบ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เลขที่คำขอ 1603001621 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13437 / 2. น้ำมันบำรุงเส้นผม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เลขที่คำขอ 1603001677 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13438 / 3. เครื่องดื่มสมุนไพรจากใบขี้เหล็ก วิทยาลัยเทคนิคระยอง เลขที่คำขอ 1603001693 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13439 / 4. เครื่องคัดแยกผลปาล์มน้ำมัน วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เลขที่คำขอ 1603001746 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13440 / 5. เตาชีวมวลแบบเติมเชื้อเพลิงได้ต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เลขที่คำขอ 1603001747 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13441 / 6. กรรมวิธีและส่วนผสมของเชื้อจุดไฟ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เลขที่คำขอ 1603001787 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13442 / 7. ผงแขยงแต่งกลิ่น วิทยาลัยการอาชีพสตึก เลขที่คำขอ 1603001790 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13443 / 8. ผงสมุนไพรโรยข้าว วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เลขที่คำขอ 1603001886 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13444 / 9. ข้าวเกรียบหน่อไม้และกรรมวิธีการผลิต วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เลขที่คำขอ 1603001915 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13445 ทั้งนี้ หากสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้กับผู้ประดิษฐ์และสถานศึกษาต่อไป
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ