ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร

ประกาศรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
7 มี.ค. 2561
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ ไว้ในนาม สอศ. บัดนี้ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศและรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 14 ผลงาน ดังนี้ 1. ระบบสัญญาณไฟเตือนคนข้ามถนนและยานพาหนะสำหรับทางโค้ง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เลขที่คำขอ 1703000379 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13588 / 2. ผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้างาดำ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 เลขที่คำขอ 1703000322 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13589 / 3. ชุดดักจับควันไฟด้วยไอน้ำของเตาเผาขยะ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เลขที่คำขอ 1603001975 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13590 / 4. เครื่องล้างผักและผลไม้ระบบน้ำวนและฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่คำขอ 1603001850 เลขที่อนุสิทธิบัตร13591 / 5. เครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เลขที่คำขอ 1603000489 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13592 / 6. เครื่องกวาดและดูดน้ำบนพื้นราบพร้อมเช็ดแห้งและเป่าลมร้อน วิทยาลัยการอาชีพไชย เลขที่คำขอ 1603000488 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13594 / 7. เครื่องล้างและอัดจาระบีตลับลูกปืนลูกปืนล้อรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เลขที่คำขอ 1603000487 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13595 / 8. ชุดควบคุมระบบระบายความร้อนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร เลขที่คำขอ 1603001765 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13597 / 9. อุปกรณ์ช่วยยกแผ่นไม้อัด วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เลขที่คำขอ 1603001921 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13598 / 10. แกงหน่อไม้กึ่งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เลขที่คำขอ 1603001916 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13601 / 11. แครอทกวนสามรสและกรรมวิธีการผลิต วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เลขที่คำขอ 1603001917 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13602 / 12. อุปกรณ์กำจัดท่อตัน วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เลขที่คำขอ 1603001675 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13603 / 13. เครื่องไล่นกระเบียงอาคารพลังงานแสงอาทิตย์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เลขที่คำขอ 1603001678 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13604 / 14. อุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุใส่กางเกง วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เลขที่คำขอ 1603001933 เลขที่อนุสิทธิบัตร 13605 ทั้งนี้ หากสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการส่งสำเนาหนังสือสำคัญให้กับผู้ประดิษฐ์และสถานศึกษาต่อไป
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ