ต่ออายุอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐฺ์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 (ปีที่ 7-8) จำนวน 50 คำขอ
22 ก.ย. 2561
ต่ออายุอนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 1 (ปีที่ 7-8) กลุ่มวิจัยพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการต่ออายุอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐฺ์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 จำนวน 28 คำขอ ดังนี้ 1. เครื่องกรีดใบตาล วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เลขที่คำขอ 1003000930 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6434 / 2. เครื่องตัดต้นพันธุ์มันสำปะหลัง วิทยาลัยสารพัดช่างตาก เลขที่คำขอ 1003000931 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6414 / 3. เครื่องรีดสายไฟ วิทยาลัยสารพัดช่างตาก เลขที่คำขอ 1003000932 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6049 / 4. อุปกรณ์ล็อคฟรีรถจักรยานสามล้อ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ เลขที่คำขอ 1003000933 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6048 / 5. ชุดป้องกันยางปัดน้ำฝนรถยนต์เสื่อมสภาพจากความร้อน วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เลขที่คำขอ 1003000934 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6047 / 6. อุปกรณ์แกะหอยแครง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เลขที่คำขอ 1003000935 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6435 / 7. เครื่องกรองหินปูนในท่อน้ำ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เลขที่คำขอ 1003000936 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6415 / 8. อุปกรณ์ล็อคผ้าห่มสำหรับสวมคอ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เลขที่คำขอ 1003000937 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6046 / 9. อุปกรณ์เพิ่มความชื้นอากาศแบบครีบขั้นบันได วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เลขที่คำขอ 1003000939 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6416 / 10. เครื่องกัดแผ่นปริ๊นท์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เลขที่คำขอ 1003000941 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6016 / 11. เครื่องขัดล้างกระทะ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เลขที่คำขอ 1003000942 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6015 / 12. เครื่องทำคันเบ็ด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เลขที่คำขอ 1003000943 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6014 / 13. เครื่องผ่าต้นกก วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เลขที่คำขอ 1003000944 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6045 / 14. เครื่องขูดมะละกอ วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เลขที่คำขอ 1003000948 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6074 / 15. อุปกรณ์เก็บลูกกอล์ฟ วิทยาลัยการอาชีพเขาวง เลขที่คำขอ 1003000949 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6072 / 16. อุปกรณ์ช่วยทำหมูกรอบ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เลขที่คำขอ 1003000961 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6417 / 17. อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดใบพัดลมติดเพดาน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เลขที่คำขอ 1003000962 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6418 / 18. เครื่องสกัดสารไล่แมลงจากธรรมชาติ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เลขที่คำขอ 1003000964 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6419 / 19. เครื่องอัดลายอิฐบล็อกประสาน วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เลขที่คำขอ 1003000965 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6420 / 20. เครื่องผลิตแผ่นยิปซั่มบอร์ดผสมโฟมรีไซเคิล วิทยาลัยการอาชีพนางรอง เลขที่คำขอ 1003000966 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6421 / 21. เครื่องปัดรายาง วิทยาลัยการอาชีพไชยา เลขที่คำขอ 1003000970 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6422 / 22. อุปกรณ์หยิบขนมทองหยิบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เลขที่คำขอ 1003000978 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6073 / 23. อุปกรณ์ตัดต่อซังข้าวติดตั้งรถไถนาเดินตาม วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เลขที่คำขอ 1003000979 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6423 / 24. อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยแม่แรง วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เลขที่คำขอ 1003000980 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6013 / 25. โต๊ะที่สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะได้หลายอย่าง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เลขที่คำขอ 1003000981 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6424 / 26. อุปกรณ์ช่วยติดตั้งสายไฟฟ้าภายในอาคาร วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย เลขที่คำขอ 1003000984 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6425 / 27. สบู่แครอท วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เลขที่คำขอ 1003000985 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6436 / 28. ไวน์มะเขือเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เลขที่คำขอ 1003000993 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6437 ซึ่งทำให้อนุสิทธิบัตรดังกล่าวคงมีสถานะปีที่ 9-10 และครบอายุอนุสิทธิบัตร 10 ปี จนถึงเดือนกันยายน 2563 จะเป็นอนุสิทธิบัตรสาธารณะ จำนวน 50 คำขอ ดังนี้ 1. เครื่องมือถอดเกลียวท่อหักคา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เลขที่คำขอ 1203001030 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7747 / 2. เครื่องตัดก้นหอยขม วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เลขที่คำขอ 1203001031 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7740 / 3. ค้อนเดินสายและรีดสายไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เลขที่คำขอ 1203001032 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7741 / 4. แม่แรงไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสิชล เลขที่คำขอ 1203001034 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7743 / 5. เครื่องขัดผิวอ้อย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี เลขที่คำขอ 1203001035 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7745 / 6. อุปกรณ์ช่วยหยอดตา วิทยาลัยเทคนิคตรัง เลขที่คำขอ 1203001036 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7684 / 7. เครื่องขัดอิฐตัวหนอน วิทยาลัยเทคนิคตรัง เลขที่คำขอ 1203001037 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7685 / 8. เครื่องกดแป้งทำซ่าหริ่มแบบเกลียว วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เลขที่คำขอ 1203001038 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7833 / 9. กลอนประตูหนีไฟ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เลขที่คำขอ 1203001039 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7686 / 10. เครื่องนวดกล้ามเนื้อ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เลขที่คำขอ 1203001052 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7765 / 11. อุปกรณ์ช่วยเก็บร่มแบบรีดน้ำได้ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เลขที่คำขอ 1203001056 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7944 / 12. เครื่องปอกสายไฟ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เลขที่คำขอ 1203001057 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7766 / 13. เครื่องเก็บใบไม้ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง เลขที่คำขอ 1203001058 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7767 / 14. อุปกรณ์ปาดหน้าแผ่นแป้งโรตีสายไหม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา เลขที่คำขอ 1203001059 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7768 / 15. สูตรและกรรมวิธีที่ใช้ในการผลิตครีมขัดเครื่องทองเหลืองจากลูกหนามแดง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี เลขที่คำขอ 1203001060 เลขที่อนุสิทธิบัตร 9535 / 16. ซอสฟักข้าว (Gac Fruit Sauce) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เลขที่คำขอ 1203001061 เลขที่อนุสิทธิบัตร 8915 / 17. อุปกรณ์แยกขดยากันยุง วิทยาลัยเทคนิคสตูล เลขที่คำขอ 1203001063 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7 769 / 18. อุปกรณ์พับใบตอง วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง เลขที่คำขอ 1203001064 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7687 / 19. กระเป๋าที่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นโต๊ะได้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เลขที่คำขอ 1203001066 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7เลขที่อนุสิทธิบัตร 764 / 20. คีมถอดลูกสูบเบรกรถจักรยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแม่วงก์ เลขที่คำขอ 1203001067 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7770 / 21. อุปกรณ์สำหรับงัดกอมันสำปะหลัง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เลขที่คำขอ 1203001070 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7943 / 22. เครื่องเสียบลูกชิ้น วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เลขที่คำขอ 1203001071 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7834 / 23. เครื่องขูดมะพร้าวแบบเส้น วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เลขที่คำขอ 1203001101 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7688 / 24. เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟที่มีภาชนะรอง รับเป็นดินเผา วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง เลขที่คำขอ 1203001102 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7689 / 25. เครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็น วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่คำขอ 1203001103 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7690 / 26. อุปกรณ์ปรับตั้งระยะห่างวาล์วรถจักรยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เลขที่คำขอ 1203001104 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7691 / 27. อุปกรณ์รีดอัดยางมุ้งลวด วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา เลขที่คำขอ 1203001105 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7835 / 28. เครื่องกดยางรถจักรยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เลขที่คำขอ 1203001106 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7942 / 29. อุปกรณ์กำหนดระยะใบตัดสำหรับประกอบกับเครื่องตัดเฝือก วิทยาลัยเทคนิคระนอง เลขที่คำขอ 1203001108 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7736 / 30. ข้าวกล้องงอกสมุนไพรผงใบมะรุมชงดื่ม วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เลขที่คำขอ 1203001115 เลขที่อนุสิทธิบัตร 8829 / 31. คุกกี้ลูกกระ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เลขที่คำขอ 1203001116 เลขที่อนุสิทธิบัตร 9325 / 32. อุปกรณ์แกะยางพาราก้อน วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เลขที่คำขอ 1203001117 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7737 / 33. เครื่องอัดไส้อั่ว วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่คำขอ 1203001118 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7738 / 34. แยมตะขบ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เลขที่คำขอ 1203001124 เลขที่อนุสิทธิบัตร 8435 / 35. เครื่องตัดแยกชิ้นส่วนกรองน้ำมันเครื่อง วิทยาลัยการอาชีพสะวังพุง เลขที่คำขอ 1203001125 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7739 / 36. อุปกรณ์ดักจับเพลี้ยพลังงานแสงอาทิตย์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เลขที่คำขอ 1203001126 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7836 / 37. เครื่องควบแน่นน้ำจากอากาศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่คำขอ 1203001127 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7837 / 38. คีมตอก วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เลขที่คำขอ 1203001129 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7742 39. ชามะเขือพวง วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล เลขที่คำขอ 1203001131 เลขที่อนุสิทธิบัตร 8434 / 40. ตัวล็อคไม้แขวนเสื้อ วิทยาลัยการอาชีพนางรอง เลขที่คำขอ 1203001132 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7744 / 41. กระเป๋าที่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นที่คลุมโต๊ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เลขที่คำขอ 1203001133 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7746 / 42. เตาเผาถ่านที่ประกอบด้วยตัวบำบัด วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เลขที่คำขอ 1203001134 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7838 / 43. เครื่องซอยหน่อไม้ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง เลขที่คำขอ 1203001135 เลขที่อนุสิทธิบัตร 8436 / 44. ชุดอุปกรณ์ช่วยทากาว วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เลขที่คำขอ 1203001136 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7839 / 45. เครื่องมือถอดประกอบกรองน้ำมันเครื่อง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เลขที่คำขอ 1203001137 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7840 / 46. เครื่องกั้นคนข้ามถนน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เลขที่คำขอ 1203001138 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7841 / 47. อุปกรณ์ช่วยพ่นสีสเปรย์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง เลขที่คำขอ 1203001139 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7842 / 48. กระติกน้ำร้อนเก็บความร้อน วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เลขที่คำขอ 1203001140 เลขที่อนุสิทธิบัตร 7843 / 49. โลชั่นทารองเท้าป้องกันรองเท้ากัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เลขที่คำขอ 1203001288 เลขที่อนุสิทธิบัตร 10618 / 50. เตาปิ้งพับเก็บหิ้วได้ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เลขที่คำขอ 1203001435 เลขที่อนุสิทธิบัตร 8433 ซึ่งกลุ่มวิจัยพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการต่ออายุอนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 1 ทำให้อนุสิทธิบัตรดังกล่าวคงมีสถานะปีที่ 7-8 จนถึงเดือนกันยายน 2563 และเมื่อถึงสิงหาคม-กันยายน 2563 และจะได้ดำเนินการอายุ ครั้งที่ 2 (ปีที่ 9-10) ต่อไป
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ