รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2561 (ครั้งที่ 2 จำนวน 8 คำขอ)
22 ก.ย. 2561
รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2561 (ครั้งที่ 2 จำนวน 8 คำขอ) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา บัดนี้ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินแจ้งให้ชำระค่าประกาศและรับจดทะเบียน ซึ่งกลุ่มวิจัยพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการเสร็จเรียบแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 จำนวน 8 คำขอ ดังนี้ 1. มีดปาดมะละกอ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เลขที่คำขอ 1803000208 เลขที่อนุสิทธิบัตร 14370 / 2. อุปกรณ์ควักไส้ปลาและขอดเกล็ดปลา วิทยาลัยการอาชีพปราสาท เลขที่คำขอ 1803000210 เลขที่อนุสิทธิบัตร 14371 / 3. ระบบล็อคเบรกหน้าจักรยานยนต์อัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เลขที่คำขอ 1803000249 เลขที่อนุสิทธิบัตร 14372 / 4. เครื่องม้วนแบ่งสายไฟหรือสายเชือก วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เลขที่คำขอ 1603001758 เลขที่อนุสิทธิบัตร 14373 / 5. ไม้เท้าช่วยเตือนสำหรับผู้สูงอายุและมีปัญหาทางด้านสายตา วิทยาลัยเทคนิคยะลา เลขที่คำขอ 1603001766 เลขที่อนุสิทธิบัตร 14374 / 6. อุปกรณ์ช่วยสวมถุงเท้าผู้สูงอายุ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ เลขที่คำขอ 1603001825 เลขที่อนุสิทธิบัตร 14375 / 7. อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งในการบากท่อกลม เลขที่คำขอ 1603001853 เลขที่อนุสิทธิบัตร 14376 / 8. แกงขี้เหล็กอีสานกึ่งสำเร็จรูป วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เลขที่คำขอ 1803000007 เลขที่อนุสิทธิบัตร 14377 ทั้งนี้หากได้รับหนังสือสำคัญอนุสิทธิบัตรแล้ว กลุ่มวิจัยพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการสำเนาเอกสารทั้งหมดและจัดส่งให้ผู้ประดิษฐ์และสถานศึกษาต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ