ต่ออายุอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 (ปีที่ 9-10) จำนวน 28 คำขอ
22 ก.ย. 2561
ต่ออายุอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 (ปีที่ 9-10) กลุ่มวิจัยพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิบัตร ได้ดำเนินการต่ออายุอนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 จำนวน 28 คำขอ ดังนี้ 1. เครื่องกรีดใบตาล วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เลขที่คำขอ 1003000930 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6434 / 2. เครื่องตัดต้นพันธุ์มันสำปะหลัง วิทยาลัยสารพัดช่างตาก เลขที่คำขอ 1003000931 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6414 / 3. เครื่องรีดสายไฟ วิทยาลัยสารพัดช่างตาก เลขที่คำขอ 1003000932 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6049 / 4. อุปกรณ์ล็อคฟรีรถจักรยานสามล้อ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ เลขที่คำขอ 1003000933 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6048 / 5. ชุดป้องกันยางปัดน้ำฝนรถยนต์เสื่อมสภาพจากความร้อน วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เลขที่คำขอ 1003000934 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6047 / 6. อุปกรณ์แกะหอยแครง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เลขที่คำขอ 1003000935 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6435 / 7. เครื่องกรองหินปูนในท่อน้ำ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เลขที่คำขอ 1003000936 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6415 / 8. อุปกรณ์ล็อคผ้าห่มสำหรับสวมคอ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เลขที่คำขอ 1003000937 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6046 / 9. อุปกรณ์เพิ่มความชื้นอากาศแบบครีบขั้นบันได วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เลขที่คำขอ 1003000939 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6416 / 10. เครื่องกัดแผ่นปริ๊นท์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เลขที่คำขอ 1003000941 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6016 / 11. เครื่องขัดล้างกระทะ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เลขที่คำขอ 1003000942 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6015 / 12. เครื่องทำคันเบ็ด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เลขที่คำขอ 1003000943 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6014 / 13. เครื่องผ่าต้นกก วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เลขที่คำขอ 1003000944 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6045 / 14. เครื่องขูดมะละกอ วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เลขที่คำขอ 1003000948 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6074 / 15. อุปกรณ์เก็บลูกกอล์ฟ วิทยาลัยการอาชีพเขาวง เลขที่คำขอ 1003000949 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6072 / 16. อุปกรณ์ช่วยทำหมูกรอบ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เลขที่คำขอ 1003000961 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6417 / 17. อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดใบพัดลมติดเพดาน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เลขที่คำขอ 1003000962 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6418 / 18. เครื่องสกัดสารไล่แมลงจากธรรมชาติ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เลขที่คำขอ 1003000964 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6419 / 19. เครื่องอัดลายอิฐบล็อกประสาน วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เลขที่คำขอ 1003000965 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6420 / 20. เครื่องผลิตแผ่นยิปซั่มบอร์ดผสมโฟมรีไซเคิล วิทยาลัยการอาชีพนางรอง เลขที่คำขอ 1003000966 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6421 / 21. เครื่องปัดรายาง วิทยาลัยการอาชีพไชยา เลขที่คำขอ 1003000970 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6422 / 22. อุปกรณ์หยิบขนมทองหยิบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เลขที่คำขอ 1003000978 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6073 / 23. อุปกรณ์ตัดต่อซังข้าวติดตั้งรถไถนาเดินตาม วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เลขที่คำขอ 1003000979 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6423 / 24. อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยแม่แรง วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เลขที่คำขอ 1003000980 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6013 / 25. โต๊ะที่สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะได้หลายอย่าง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เลขที่คำขอ 1003000981 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6424 / 26. อุปกรณ์ช่วยติดตั้งสายไฟฟ้าภายในอาคาร วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย เลขที่คำขอ 1003000984 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6425 / 27. สบู่แครอท วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เลขที่คำขอ 1003000985 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6436 / 28. ไวน์มะเขือเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เลขที่คำขอ 1003000993 เลขที่อนุสิทธิบัตร 6437 ซึ่งทำให้อนุสิทธิบัตรดังกล่าวคงมีสถานะปีที่ 9-10 และครบอายุอนุสิทธิบัตร 10 ปี จนถึงเดือนกันยายน 2563 จะเป็นอนุสิทธิบัตรสาธารณะ
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ