อบรมพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์ รุ่นที่ 1
9 ส.ค. 2562
สวพ.จัดอบรมพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยนายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์ เพื่อยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1...
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ