อุปกรณ์ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษา
  
เลขที่คำขอ 0401000357
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 79049
วันที่ประกาศ : 9 ส.ค. 2549
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายเชิดศักดิ์ พินิจไชย ,นายศราวุธ เถาะรอด ,นายปิยะบุตร ทิพย์คงคา
บทสรุปการประดิษฐ์ : การประดิษฐ์นี้ได้จัดให้มีอุปกรณ์ประกอบเครื่องใช้ไฟ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1 อุปกรณ์ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษา ม ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ