อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าสั่งงานผ่านคู่สายโทรศัพท์
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004542
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 92112
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าสั่งงานผ่านคู่สายโทรศัพท์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายศักสิทธิ์ แกล้วกล้า
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าสั่งงานผ่านคู่สายโทรศั ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าสั่งงานผ่านคู่สายโท ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ