เครื่องแยกเหรียญกษาปณ์
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004543
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 92113
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องแยกเหรียญกษาปณ์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายนุกูล แก้วกลม, นางพรรนรี ทองคำ, นายอนุชัย เอี่ยมแก้ว
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องแยกเหรียญกษาปณ์ ติดตั้งส่วนประกอบทั้งหมดอยู ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องแยกเหรียญกษาปณ์ มีลักษณะประกอบด้วย โครงเ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคระยอง
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ