ปกสำหรับใส่สมุดบันทึก
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0602002725
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ :
วันที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ปกสำหรับใส่สมุดบันทึก
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางอำพร สุคนธรัตนสุข
บทสรุปการประดิษฐ์ : -
เอกสารถือสิทธิ์ : -
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ