อุปกรณ์สำหรับการนึ่ง
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0602002727
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 136391
วันที่ประกาศ : 25 ก.ย. 2557
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์สำหรับการนึ่ง
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ พรมทา, นายธนพัฒน์ บุตรอุดร, นายสำรวย โพธิสาย
บทสรุปการประดิษฐ์ : -
เอกสารถือสิทธิ์ : -
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ