หน้ากากป้องกันแสงและควันสำหรับการเชื่อมไฟฟ้า
  
เลขที่คำขอ 0403000097
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 1478
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่สิทธิบัตร : 1478
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : หน้ากากป้องกันแสงและควันสำหรับการเชื่อมไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง ,นายประพจน์ จุลเดชะ ,นายชัยพร ญาณสุคนธ์ ,นายสายชล หมีวงษ์
บทสรุปการประดิษฐ์ : หน้ากากป้องกันแสงและควันสำหรับเชื่อมไฟฟ้าจะมีกลไกก ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. หน้ากากป้องกันแสงและควันสำหรับการเชื่อม ประกอบด ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ