อุปกรณ์ช่วยเจาะในแนวตั้ง
  
เลขที่คำขอ 0403000098
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 1479
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่สิทธิบัตร : 1479
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ช่วยเจาะในแนวตั้ง
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง ,นายประพจน์ จุลเดชะ ,นายชัยพร ญาณสุคนธ์ ,นายสายชล หมีวงษ์
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์ช่วยเจาะในแนวตั้ง มีลักษณะประกอบด้วยแขน 3 ท ...
เอกสารถือสิทธิ์ : อุปกรณ์ช่วงเจาะในแนวตั้ง ประกอบด้วยแขน 3 ท่อนต่อเร ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ