อุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมแบบปกคลุมด้วยแก๊สเฉื่อยสำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
  
เลขที่คำขอ 0403000099
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 1480
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่สิทธิบัตร : 1480
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมแบบปกคลุมด้วยแก๊สเฉื่อยสำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสุรศักดิ์ สุนทร ,นายวันชัย เสาวรส ,นายณรงค์ อภิชาติบรรลือ ,นายเอกพล ปริพินิจฉัย ,นายอดิสรณ์ โพธิ์แก้ว
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมแบบปกคลุมด้วยแก๊สเฉื่อยสำหรั ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. อุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมแบบปกคลุมด้วยแก๊สเฉื่อยสำ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ