อุปกรณ์ช่วยเดิน
  
เลขที่คำขอ 0403000102
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 1483
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่สิทธิบัตร : 1483
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ช่วยเดิน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายณพพร พรอินทร์ ,นายอภิชาติ บงแก้ว ,นายชิตพล ถุนจันทร์ ,นายเกียรติศักดิ์ กองสี ,นายณัฐพล บุตรโยจันโท ,นายสดใส สันจันดา
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์ช่วยเดินมีลักษณะโครงสร้างประกอบด้วย สี่ขา ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. อุปกรณ์ช่วยเดินประกอบด้วย โครงอุปกรณ์ (1) ที ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ