อุปกรณ์ช่วยฉีดพ่นน้ำยาเคมี
  
เลขที่คำขอ 0403000103
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 1484
วันที่ประกาศ : 5 ก.ย. 2547
เลขที่สิทธิบัตร : 1484
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ช่วยฉีดพ่นน้ำยาเคมี
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายพานิช ชัยฤกษ์ ,นายกิตติ บัณฑิตเลิศรักษ์ ,นายมนัส ชิณการณ์
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์ช่วยฉีดพ่นน้ำยาเคมีตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. อุปกรณ์ช่วยฉีดพ่นน้ำยาเคมี มีลักษณะเฉพาะที่ประ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ