อุปกรณ์ประคบร้อนด้วยไฟฟ้า
  
เลขที่คำขอ 0403000104
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 1485
วันที่ประกาศ : 5 ก.ย. 2547
เลขที่สิทธิบัตร : 1485
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ประคบร้อนด้วยไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางวันเพ็ญ จิตต์เจริญธรรม ,นางสาวกุญชรี เต็มเปี่ยม ,นางสาวสุมนทิพย์ แสงไพโรจน์ ,นางอารี ด้วงกำเหนิด
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์ประคบร้อนด้วยไฟฟ้าตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. อุปกรณ์ประคบร้อนด้วยไฟฟ้า มีลักษณะเฉพาะที่ประกอ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ