เครื่องพ่นทรายระบบอากาศหมุนเวียน
  
เลขที่คำขอ 0401000358
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 65817
วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2547
เลขที่สิทธิบัตร : 22823
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องพ่นทรายระบบอากาศหมุนเวียน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายรพีพัฒน์ วัฒนพันธุ์ ,นายวีรยุทธ ภูมรินทร์ ,นายศักดิ์ดา ทองอ่อน
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องพ่นทรายระบบอากาศหมุนเวียนตามการประดิษฐ์นี้ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องพ่นทรายระบบอากาศหมุนเวียนประกอบด้วย ตัวต ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ