เครื่องทำความเย็นเครื่องดื่ม
  
เลขที่คำขอ 0403000105
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 1486
วันที่ประกาศ : 5 ก.ย. 2547
เลขที่สิทธิบัตร : 1486
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องทำความเย็นเครื่องดื่ม
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายณรงค์ ทองเกษม, นายวิทยา สินาลัย, นายเฉลิมศักดิ์ พงษ์กล่าวขำ
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องทำความเย็นเครื่องดื่ม มีลักษณะส่วนประกอบที ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1 เครื่องทำความเย็นเครื่องดื่ม มีลักษณะประกอบด้ว ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ