อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ไฟฟ้า
  
เลขที่คำขอ 0403000106
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 1487
วันที่ประกาศ : 5 ก.ย. 2547
เลขที่สิทธิบัตร : 1487
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสุชาติ บุญสุภา ,นายอารักษ์ นาคจู ,นายชัชวาล มูลศรี
บทสรุปการประดิษฐ์ : การประดิษฐ์นี้ได้จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ไฟฟ้า มีล ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ