อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
  
เลขที่คำขอ 0503000183
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
เลขที่ประกาศ : 1870
วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2548
เลขที่สิทธิบัตร : 1870
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง ,นายประพจน์ จุลเดชะ ,นายชัยพร ญาณสุคนธ์ ,นายสายชล หมีวงษ์
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เป็น ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ