กบไสไม้
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0503000184
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
เลขที่ประกาศ : 1835
วันที่ประกาศ : 3 มิ.ย. 2548
เลขที่สิทธิบัตร : 1835
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : กบไสไม้
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายศิระ จันทร์สวาสดิ์
บทสรุปการประดิษฐ์ : กบไสไม้มีลักษณะที่ประกอบด้วยกันสองส่วนหลัก คือตัวก ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. กบไสไม้ ประกอบด้วย ตัวกบหลัก (1) ที่ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ