บันไดปรับระดับความสูง
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0503000185
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
เลขที่ประกาศ : 1836
วันที่ประกาศ : 3 มิ.ย. 2548
เลขที่สิทธิบัตร : 1836
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : บันไดปรับระดับความสูง
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายศรายุทธ พันธวิกรณ์, นายณรงศักดิ์ มีทอง, นายชัยวัฒน์ รักธัญญการ, นายนาเรต พิมพ์จันทร์, นายดำรงค์ ดีการ, นายสมบัติ สู่ขวัญ
บทสรุปการประดิษฐ์ : บันไดปรับระดับความสูง จะมีการติดตั้งชุดปรับระดับคว ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. บันไดปรับประดับความสูง ประกอบด้วย ขา ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ